Darwinova čierna skrinka

«Späť

Darwinova čierna skrinka

Darwinova čierna skrinka

autor: Michael J.Behe

Objavenie vnútornej štruktúry bunky pred nami otvára svet zložitých chemických mechanizmov. Zdá sa byť nemožné, aby takto jemne vyvážené a v dokonalej súhre fungujúce "zariadenia" mohli vzniknúť na základe postupného vývoja popísaneho Darwinovou evolučnou teóriou.

Autor na základe svojích vedeckých porovnaní dokazuje, že popísané mechanizmy musely byť zkonštruované - či už Bohom alebo nejkou vyššou inteligenciou.

možnosť objednať tu