Dotknout se neviditelného Boha - Yancey Philip

«Späť

Dotknout se neviditelného Boha - Yancey Philip

autor: Yancey Philip

„Viem, že Boh je. Verím, že existuje. Iba neviem, čomu o ňom mám veriť. Ale čo vlastne mám a môžem od tohoto Boha očakávať? - tak znie najčastejšie vyznanie tých, ktorí nejakým spôsobom zakúsili Božiu prítomnosť vo svojom živote. A namiesto spočinutia a istoty do ich života vzápätí vtrhli otázky, pochybnosti, námietky a zmätok." Hľadanie možnosti ako nadviazať vzťah s neviditeľným Bohom, a čo to pre človeka obnáša, je stredobodom Yanceyho práce. Prináša v nej množstvo osobných svedectiev, postrehov, pochybností, ale aj nanovo odkrýva doposiaľ nepoznané dimenzie viery, nádeje a lásky. Yanceyho mimoriadny rozprávačský talent vtiahne čitateľa do mozaiky vtipných i dojímavých príbehov a zároveň úvah, ktoré skôr ako jednoznačné odpovede prinesú omnoho zásadnejšie otázky a s nimi i prenikanie do hlbín tajomstva vzťahu s Neviditeľným. Uprostred tohto skrývania a nachádzania prináša autor aj nový pohľad na úlohu cirkvi vo svete: My, ktorí sme v cirkvi, nemáme svetu ponúkať recept na úspech, ale pokoru a ľútosť. Ako takmer jediní v našej spoločnosti zameranej na úspech uznávame, že sme zlyhali, zlyhávame a vždy budeme zlyhávať.

vydavateľstvo: Návrat domů

možnosť objednať tu