Hľadanie pravdy - McDowell Josh, Williams Thomas

«Späť

Hľadanie pravdy - McDowell Josh, Williams Thomas


Autori Josh Mcdowell a Williams Thomas v knihe Hľadanie pravdy zamýšľaju:

  • Je to, čomu verím, pravdivé?
  • Záleží na tom?
  • Existuje jedna pravda?
  • Ak áno, môžeme ju poznať?


Túžime po stabilite a istote.

Ak môžeme dôverovať, že to, čomu veríme, je pravda, posilňuje to našu dôveru. Našu dôveru podkopávajú populárne názory, že všetky nároky na pravdu majú rovnakú váhu.

Koncept univerzálnej pravdy ustúpil postmodernej myšlienke, že skutočná pravda sa buď nedá poznať, alebo neexistuje.
Či už prijímate alebo odmietate postoj spoločnosti k pravde, kniha Hľadanie istoty vám pomôže pochopiť potrebu poznať pravdu a pomôže pri vašom hľadaní.

Jednoduchým a prístupným jazykom autori Josh Mcdowell a Williams Thomas odhaľuju omyly všeobecne rozšíreného názoru, že všetky pravdy platia, že to, čo je pravdivé si určujeme sami a že zmysel existuje aj mimo Boha. Budú vás viesť k záveru, že jedna, absolútna pravda existuje - nielen ako teoretický koncept, ale v osobe Boha. A práve vzťah s touto absolútnou Osobou Pravdy vám môže dať a dá istotu, zmysel a cieľ vášmu životu.

McDowell Josh, Williams Thomas:

Josh McDowell nikdy neplánoval vydať sa na dráhu obhajcu kresťanskej viery. Jeho cieľom bol v skutočnosti pravý opak. Ako skeptik na Kellog College v Michigane raz vstúpil do priateľskej diskusie so skupinkou kresťanov, ktorí ho následne vyzvali, aby intelektuálne preskúmal tvrdenia kresťanského učenia. Výzvu prijal a podujal sa na dokázanie skutočnosti, že Kristove tvrdenia o tom, že je Bohom, a tiež historická spoľahlivosť Biblie, sú nevierohodné a nemôžu byť ani racionálne overené. To, k čomu nakoniec dospel, však zmenilo celé smerovanie jeho života. Zistil, že Biblia je podľa historikov tým najspoľahlivejším dokumentom staroveku a že Kristove tvredenia o jeho Božstve môžu byť spoľahlivo overené. Keď sa Josh postavil zoči-voči objektívnej a relevantnej pravde o Kristovi a jeho Slove, uveril Ježišovi, že je Božím Synom a jeho osobným Spasiteľom.

Prestúpil na Wheaton College a dokončil ju titulom bakalára v jazyku. Pokračoval v magisterskom štúdiu teológie na Talbotovom teologickom seminári v Kalifornii. V roku 1964 začal pracovať pre Hlas pre Krista (Campus Crusade for Christ), a nakoniec sa stal jeho medzinárodným misionárom, ktorý sa zameriava predovšetkým na problémy dnešných mladých ľudí.

Josh McDowell mal možnosť hovoriť k viac ako siedmim miliónom mladých ľudí v osemdesiatich štyroch krajinách sveta vrátane sedemsto univerzít. Je autorom a spoluautorom viac ako šesťdesiatich kníh a učebníc. Joshove najpopulárnejšie práce sú The New Evidence That Demands a Verdict (Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie), More Than a Carpenter (Viac ako tesár), Why True Love Waits (Prečo pravá láska čaká), séria kníh a pracovných zošitov Right from Wrong (Dobré od zlého), ako aj Beyond Belief to Convictions (Od viery k presvedčeniu).

Josh je viac ako tridsať rokov ženatý s Dottie a majú štyri deti. McDowellovci žijú v Dallase, Texas.

Thomas Williams najprv študoval za kazateľa, potom sa vydal na dráhu spisovateľa a umelca. Medzi jeho sedem kníh patria kritikou oceňované romány The Crown of Eden (Koruna z raja) a The Devil's Mouth (Diablove ústa), ktoré vyšli v sérii Seven Kingdoms Chronicles (Kroniky siedmich kráľovstiev). Thomas Williams má už dvanásť rokov svoje vlastný výtvarný ateliér, v ktorom graficky vytvoril alebo ilustroval viac ako 1500 obalov kníh pre mnohé známe kresťanské vydavateľstvá. Štrnásť rokov pôsobil ako výkonný výtvarný vedúci pre Word Publishing a je päťnásobným víťazom ceny za najlepší obal knihy vyhlasovanej Asociáciou predajcov kresťanskej literatúry. Jeho maľba portrétu C. S. Lewisa je súčasťou Wadovej zbierky na Wheaton College. V súčasnosti sa na plný úväzok venuje písaniu a poskytuje kreatívne konzultačné služby knižným vydavateľom.

Tom vyučuje vo svojom zbore a dvakrát bol členom jeho predstavenstva. So manželkou Fay má tri vydaté dcéry a osem vnúčat. Žijú v Granburry v Texase, blízko Fort Worth.

vydavateľstvo: Porta Libri