Kauza Stvoriteľ - Lee Strobel

«Späť

Kauza Stvoriteľ - Lee Strobel

Kauza Stvoriteľ

autor: Lee Strobel

  • Ako mohol vesmír vzniknúť sám od seba s takou presnosťou?
  • Je možné, že svet vyzerá naplánovane preto, lebo naplánovaný bol?
  • Ak existuje Boh, je len neosobnou silou, ktorá stvorila svet a viac doň nezasahuje?
  • Sú kresťanstvo a veda zlučiteľné?

Lee Strobela biológia na strednej škole viedla k ateizmu. Boh a veda, hovoril, sa vzájomne vylučujú. Keď sa stal kresťanom, rozhodol sa preskúmať vedu, ktorú kedysi prijal ako pravdivú.

„Semienka ateizmu boli zasiate v čase mojej mladosti, keď náboženské autority v mojom živote boli neochotné či neschopné pomôcť mi nájsť odpovede na moje otázky o Bohu. Ochladnutie voči viere nastalo, keď som objavil, že darvinizmus nahradil potrebu božského zásahu do vzniku života. A môj ateizmus naplno rozkvitol, keď som študoval postavu Ježiša Krista na vysokej a bolo mi povedané, že žiaden vedecky uvažujúci človek nemôže veriť tomu, čo o ňom hovorí Nový zákon. ...Možno ste aj vy veľa premýšľali o tom, či je možné vieru v nadprirodzeného Boha zladiť s tým, čo odhalila veda. Ak je to možné, odložte svoje predsudky a s otvorenou mysľou načúvajte mojim rozhovorom s vedcami a vysoko vzdelanými filozofmi. Na konci sa môžete sami za seba rozhodnúť, či ich odpovede a vysvetlenia obstáli pod týmto drobnohľadom."

Lee Strobel, absolvent Yale Law School, pôsobil dlhé roky ako novinár v Chicago Tribune, kde pripravoval právnu rubriku. Napísal bestsellery Kauza Kristus a Kauza viera.

vydavateľstvo: Porta libri