Na úsvite dejín - E. G. White

«Späť

Na úsvite dejín - E. G. White

autor: Ellen Gould White

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy
biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou, vernosľou a zradou, pomstou či odpustením. Je preto pochopiteľné, že tieto inšpirujúce príbehy boli aj filmovo spracované.

vydavateľstvo: Advent Orion

regionálny zástupca vydavateľstva: Peter Jurečko
Tel.: 0907 193784, 0949 561758