Aký je zmysel života?

«Späť

Bežnou odpoveďou na otázku o zmysle života je láska, rodina, naši blízki, pre iného vzdelanie - v zmysle vedieť, naozaj niečo pochopiť zo zákonitostí tohto sveta, alebo trebárs postavenie - nie v zmysle kariéry, ale niečo dokázať a byť pre ľudskú spoločnosť naozaj užitočný, zanechať niečo po sebe, aby z toho mal naozaj niekto prospech a podobne.

Všetky tieto životné ciele môžu mať niečo do seba, môžu byť ušľachtilé a môžu aj dlhodobo naozaj napĺňať človeka v jeho životnej orientácii. No každý z nich sa môže zvrtnúť do negatívnej roviny, napríklad snaha o dosiahnutie vzdelania pre titul, charita pre ocenenie aký som dobrý a podobne.

Aj keby sa tak nikdy nestalo, predsa sa mi zdá, že z hľadiska dlhodobého a naozaj celoživotného to nie je ono. Oveľa viac sa mi pozdáva myšlienka, ktorú kedysi vyjadril jeden z prvých kresťanov, apoštol Pavol:"... učinil z jednej krvi celé ľudské pokolenie, ... aby hľadali Pána..." (Skut 17, 26.27). On hovorí, že zmyslom života človeka je hľadať Boha. Pre tento zámer bol človek stvorený. Stvoriteľ určil človeku zmysel života v hľadaní Boha. A to je skutočne celoživotná výzva.

Samuel Ondrušek