Boli Adam s Evou stvorení ako dokonalí ľudia dnešného typu? Čo si myslíte o pravekých ľuďoch ...

| 22. 11. 2010 |

«Späť

[Peter/22.10.2010]

Boli Adam s Evou stvoreni ako dokonali ludia dnesneho typu?Co si myslite o pravekych ludoch ,Neandrtalcoch atd.?Do akeho obdobia vo vyvoji ludstva mame zaradit prvych biblickych ludi?

[Mgr. Karol Badinský / 22.08.2010]

  1. O stvorení Adama a Evy sa dozvedáme z Biblie, prvej a druhej kapitoly knihy Genesis (1. Mojžišova kniha). Pán Boh po ich stvorení povedal, že to bolo „veľmi dobré" (Gen 1,31). Z toho môžeme usudzovať, že boli dokonalí ľudia vo všetkých oblastiach. Pád do hriechu spôsobil postupnú degeneráciu človeka vo všetkých oblastiach. Podstatne sa skrátil vek človeka, jeho mentálne schopnosti a aj morálna sila a hodnoty . Ak uvažujeme či to boli ľudia „dnešného typu", tak určite nám boli podobní, sme ich potomkovia, ale vo všetkom boli na tom lepšie fyzicky, mentálne aj duchovne. Môžeme usudzovať, že ich vzrast, zdravie, kapacita mozgu a ďalšie faktory ovplyvňujúce kvalitu života a schopnosti boli neporovnateľne vyššie ako u dnešných ľudí.

  2. V tejto otázke dochádza ku stretu dvoch rôznych pohľadov na predkov človeka. Biblický pohľad hovorí o dokonalom stvorení prvého človeka, potom postupnej degenerácii jeho potomkov vplyvom hriechu a jeho dôsledkov. Na koniec Biblia predpovedá rozvoj „poznania", ktorý bude mať vplyv na kvalitu života a schopnosti človeka, čo sa potvrdzuje zhruba posledných 200 rokov. Presne do tohto časového rámca to predpovedali biblické proroctvá.

    Evolučná teória hovorí a postupnom vývoji života a človeka z ničoho k stále vyšším formám. Súčasťou tejto teórie sú aj nálezy tzv. pravekých ľudí. Je potrebné povedať, že pre túto teóriu neexistujú relevantné dôkazy, len hypotézy. Nálezy tzv. pravekých ľudí sú nálezy niektorých kostí, kostičiek a zubov v rôznych častiach sveta, z ktorých sa usudzuje, že by mohli patriť tzv. pravekým ľuďom. Tie nálezy sú zaujímavé tým, že tvar nálezov je niečím rozdielny v porovnaní s dnešným človekom. A teda sa usudzuje, že to boli iný ľudia, že ich kostra, orgány atď. sa vyvíjali a že je to teda predchodca človeka. Pri týchto nálezoch sa našli len malé fragmenty - jedna alebo dve kosti a nejaký zub, nie kompletná kostra. Otázkou je, bol to naozaj typ človeka, aký žil v tom období, alebo sa podarilo nájsť časti kostry degenerovaného napr. chorobou poznačeného človeka, ako sa to usudzuje napr. o tzv Jávskom človeku? Ja sa vo svojom názore prikláňam k správe o stvorení z Biblie. Evolučná teória je hypotéza, ktorá nie je vedecky dokázaná a ako povedal jeden evolucionista je nedokázateľná.

  3. Biblická správa a stvorení a ďalší vývoj života na zemi nemá presné datovanie. Je to dané tým, že to nie je z pohľadu toho čo Boh zjavuje človeku dôležité. Napriek tomu je možné v Biblii nájsť údaje pomocou, ktorých môžeme určiť približný čas stvoriteľského týždňa a teda aj stvorenia človeka. Stalo sa to približne pred 6 000 rokmi. Teda cca 4 000 rokov pred Kristom. Je možné, že to bolo aj skôr, ale počítanie je rádové len v tisíckach rokov, nie miliónoch. Môžeme uvažovať medzi 6 - 10 tisíc rokmi existencie človeka na zemi.