Čo je to vlastne vnútorný hlas a či ho máme od narodenia?

| 02. 10. 2014 |

«Späť

 

[Andrej / 07.09.2014]

Pekný deň, chcem sa spýtať čo je to vlastne vnútorný hlas a či ho máme od narodenia??? Ďakujem

[Mgr. Karol Badinský / 02.10.2014]

Vnútorný hlas sú myšlienky, ktoré sa objavujú v našej mysli a vedú nás k premýšľaniu, prehodnoteniu určitých postojov až k zmene konania.

Odkiaľ sa v našej mysli berú tieto myšlienky, ktoré nazývame vnútorným hlasom?

Myšlienky, s ktorými sa zaoberáme vo svojej mysli môžu byť vyvolané rôznymi podnetmi, s ktorými prichádzame do styku, tie majú svoju známu príčinu. To s čím sme sa stretli je posudzované hodnotami, ktoré vyznávame, ktoré sme prijali výchovou alebo si ich neskôr osvojili.

Iné myšlienky sú tie, ktoré nevyvolal nejaký známy podnet, proste sa objavili v našej mysli a my sa nimi zaoberáme. Ako veriaci ľudia si uvedomujeme, že existuje aj duchovný svet a my sme tiež duchovné bytosti. Máme schopnosť komunikovať na duchovnej úrovni, teda nielen telesnej a duševnej. Vnútorný hlas patrí tiež do tohto typu komunikácie, kedy sa k nám duchovno prihovára a vedie nás k iným myšlienkam a hodnotám.

Z Božieho slova vieme, že zdroje duchovnej komunikácie sú dva. Je to predovšetkým Boh, ktorý nás stvoril a v Božom Slove je predstavený ako náš Otec. Teda duchovný Otec, ktorý s nami chce komunikovať a ide mu o naše dobro a správne poznanie a konanie.

Druhá linka duchovnej komunikácie je reprezentovaná bytosťou, ktorú Biblia nazýva Satan, teda nepriateľ. Biblia ho predstavuje ako pôvodného Božieho anjela, ktorý sa rozhodol nerešpektovať Boha a ide vlastnou cestou a snaží sa s ľuďmi komunikovať tiež na duchovnej úrovni. Na rozdiel od Boha mu nejde o dobro ľudí, ale o jeho vlastné ciele, ku ktorým ľudí zneužíva.

Od kedy máme tento vnútorný hlas? Predpokladáme, že od počiatku to človek dostal pri stvorení, ale je to podobne ako s našim chodením, či rozprávaním. Tie schopnosti sme dostali, ale je potrebné ich rozvíjať. Schopnosť uvedomovať si vnútorný hlas a používať ho v komunikácii s duchovnými bytosťami rastie a vyvíja sa podľa toho či sme si toho vedomí, že sme duchovné bytosti a či sme ochotní to používať.