Naozaj bude koniec sveta? Nedá sa tomu zabrániť?

| 23. 05. 2011 |

«Späť

[Dominika / 21.05.2011]

Naozaj bude koniec sveta? Neda sa tomu nijako zabranit?

[Mgr. Karol Badinský / 23.05.2011]

Biblia hovorí, že koniec sveta bude a nedá sa tomu zabrániť.

Dôležitejšie je však vedieť prečo to príde, aký bude výsledok, a ako by som sa mal pripraviť.

Koniec sveta je v Biblii spojený s návratom Ježiša Krista na zem, aby prišiel dokončiť dielo spasenia, ktoré začal pri svojom prvom príchode. Keď žil na zemi, predstavoval ľuďom plán záchrany ľudsta, potom za hriechy ľudí zomrel, aby sme my za svoje hriechy nemuseli pykať neodvolateľným trestom. On sám povedal, že sa vráti a prečo (napr. Ján 14,1-3). Ak by sa Ježiš nevrátil a neukončil tieto deiny hriechu, tak by hriech smrť, bolesť a zlo boli stále súčasťou života na zemi. Ježiš Kristus príde, aby táto moc zla prestala existovať, aby život na Zemi bol krásny a dobrý a bez hraníc a obmedzení, ktoré pochádzajú zo zla.

Tomuto sa nedá zabrániť. Je to Boží plán ako zachániť ľudstvo, bojovať proti tomu by bolo nielen nezúspešné ale aj nezmyselné. Ak niekto vie odstrániť príčinu zla, úspešne a bez dôsledkov, prečo by sme tomu bránili.

Otázku by som postavil trochu inak. Ako sa vyhnúť koncu sveta tak, aby to nebol koniec mojej existencie?

To je otázka na ktorú Boblia dáva jasnú odpoveď a má zmysel. Keď sa Boh rozhodol urobiť s touto planétou takú veľkú zmenu, že sa hovorí o konci sveta tak to robí nie pre tu zem, ale pre človeka. Tou najdôležitejšou otázkou pre každého z nás by malo byť: Ako ma Boh môže zachrániť a čo ja pre to môžem urobiť? Nič na tomto svete nie je pre Vás i pre mňa dôležitejšie ako táto otázka.

Karol Badinský