Prečo je tu zlo a utrpenie?

| 02. 01. 2014 |

«Späť

[Petr / 17.12.2013]

Čo sa deje s človekom pri smrti?

[Mgr. Karol Badinský / 02.01.2014]

Zlo a utrpenie je cudzí prvok a preto ho tak ťažko znášame.

Biblia píše o tom, že zlo sa na zem dostalo prostredníctvom Satana, teda Božieho nepriateľa, ktorý sa v nebi ako pôvodne Boží anjel rozhodol nerešpektovať Boha a ide vlastnou cestou.

Pretože Boh rešpektuje slobodu každej bytosti, ktorú stvoril, dovolil aj Satanovi, aby mal možnosť žiť bez Boha.
Biblia informuje hneď na prvých stránkach, že žiaľ túto cestu si vybrali aj prví ľudia na Zemi Adam a Eva. Rozhodli sa prijať Satanovu ponuku a stali sa súčasťou jeho sveta. A tým bol určený ďalší osud aj pre ich potomkov a to až do dnes.

Dôsledkom života mimo Boha je zlo, utrpenie a smrť - to je priama odpoveď na Vašu otazku.

Riešenie tohto stavu je v návrate k Bohu. To sa dá uskutočniť prijatím viery v Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa podujal na to aby zlomil moc hriechu, ktorou nás Satan ovláda. Tak ako všetci prijali rovnaký osud pádom Adama a Evy do hriechu, tak aj možnosť návratu je tu pre všetkých prostredníctvom viery v Ježiša Krista.

V praktickom živote to znamená veriť Ježišovi Kristovi, udržiavať s ním osobný vzťah prostredníctvom osobnej modlitby, štúdia Božieho slova, teda Biblie a vyznávanie, že patríme (teda veríme) Ježišovi Kristovi.

Čas hriechu a jeho dôsledkov teda zla, utrpenia a smrti je dočasný. Keď sa v plnosti ukáže, že cesta, ktorou sa rozhodol ísť Satan a tí, ktorí mu uverili je nezmyselná a smrteľná, bude táto etapa dejín ukončená a zlo navždy zničené. Toto sa stane keď sa vráti Ježiš Kristus na zem, aby spasil, zachránil tých, ktorí mu uverili a prijali jeho ponuku záchrany a pritom bude zničené zlo.

Prajem Vám aby ste sa správne rozhodli a prežívali krásny život s Kristom tu na zemi i potom večnosť s ním v jeho kráľovstve.