Vráti sa ježiš zase knám? počul som niekde že ano

| 04. 08. 2010 |

«Späť

[Adam/03.08.2010]

Vráti sa ježiš zase knám? počul som niekde že ano


[Mgr. Karol Badinský / 04.08.2010]

Pri citani Noveho zakona najdeme mnozstvo citatov, ktore nam hovoria, ze Jezis Kristus sa vrati. Uvediem niektore z nich:

pozn.: (Kurzivou a modrou farbou su oznacene priame biblicke texty)

Evanjelium podla Jana 14, 1-3:
Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!
V dome môjhoOtca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto,
a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

Jezis povedal o svojom navrate aj o dovode navratu - aby svojich vernych, veriacich v neho, vzal so sebou do svojho kralovstva.

Evanjelium podla Matusa 24,1-3:
Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.
Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.

V tejto a nesledujucej kapitole Jezis hovoril o tom ake udalosti budu predchadzat a sprevadzat jeho navrat na zem

Evanjelium podla Matusa 24, 30
„A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou."

Všetci ho budú vidieť ked sa Kristus vrati.

Skutky apoštovov 1, 9-11
„A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal spred ich očí.

A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu,

Ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba."

Po odchode Jezisa zo zeme anjeli podavaju spravu o tom, ze sa vrati a ako sa vrati.

Celkove je v Novom zakone viac ako 200 miest, kde sa pise o Kristovom navrate na zem. Je to velmi dolezita skutocnost a bod viery krestanov, zial mnohi to uz nespominaju. Aj tym sa vsak potvrdzuju Kristove slova ked povedal:

Evanjelium podla Lukasa 18,8
Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď prijde Syn človeka, či aj najde vieru na zemi?


(Syn cloveka je jedno z mien Jezisa Krsista, ktore Biblia pouziva)

Evanjelium podla Matusa 16,27
Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.


Evanjelium podla Matusa 26,64
A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

To je len niekolko versov, ktore jasne ukazuju na to, ze mozme verit a ocakavat Kristov navrat. Je to velmi dolezita udalost dejin, ktora ukonci existenciu hriechu a smrti a zacne nova epocha v dejinach ludstva, ktoru Biblia nazyva vecnost - vecnost bez zla a jeho dosledkov.

Prajem Vam pekny den,

Karol Badinsky