Naša modrá planéta nie je ako každá iná.

«Späť

Naša modrá planéta nie je ako každá iná.

Naopak, najnovší vedecký výskum nás vedie k presvedčeniu, že unikátne parametre planéty Zem, slnečnej sústavy a našej polohy v rámci galaxie Mliečna cesta nemajú obdobu v celom vesmíre.

Dnes už vieme, že komplexný život môže na Zemi existovať len vďaka veľmi vzácnej a precízne vyladenej množine faktorov. Sme závislí od toho, že naša planéta má atmosféru bohatú na kyslík, veľký mesiac, svojich konkrétnych planetárnych susedov a vyznačuje sa ďalej presnou polohou v rámci slnečnej sústavy a našej galaxie Mliečna cesta. Ale to nie je všetko. Najideálnejšie podmienky pre vedecké bádanie vznikajú presne zásluhou tých istých činiteľov, vďaka ktorým je Zem pohostinná pre život.

Prostredníctvom veľkolepej počítačovej animácie, rozhovorov s poprednými vedcami a úžasných záberov našej planéty vo videodokumente Privilegovaná planéta preskúmame ohromujúce spojenie medzi ľudskou schopnosť prežiť a schopnosťou tých istých ľudí pozorovať vesmír a rozumieť mu.

Prostredníctvom veľkolepej počítačovej animácie, rozhovorov s poprednými vedcami a úžasných záberov našej planéty preskúmame fakty, ktoré nás vedú k novým záverom o pôvode vesmíru.

Pozrite si krátku videoukážku z filmu Naša modrá planéta nie je ako každá iná, ktorý je možné si objednať: Ján Šichula - Temelios

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.