Stvorenie alebo evolúcia?

«Späť

Stvorenie alebo evolúcia?

Pracovník geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied: RNDr. Peter Vajda, PhD.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.